جزوه آموزش نرم افزار Spss

دانلود جزوه آموزش نرم افزار Spss،

در قالب pdf و 89 صفحه، شامل:

معرفی آمار

معرفی نرم افزار Spss

آغاز کار با برنامه

خواندن اطلاعات از Excel

خواندان اطلاعات از Access

خواندن اطلاعات از Tex

وارد کردن داده ها به صورت دستی

ساخت و ویرایش نمودارها و مبانی ویرایش

جداول Spss

دستورالعمل میانگین Means

تحلیل واریانس یک طرفه Anova

انواع آزمون های T

آزمون تحلیل واریا

من می خواهم دانلود کنم ...

منبع نوشته: وبسایت شبکه فایل

  • نرم افزار spss چیست
  • آشنایی با نرم افزار spss
  • کتاب نرم افزار spss
  • جزوه نرم افزار spss
  • نرم افزار spss
  • دوره آموزشی نرم افزار spss
  • یادگیری نرم افزار spss
  • دانلود کتاب نرم افزار spss
  • دانلود جزوه نرم افزار spss
  • جزوه آموزشی نرم افزار spss