اعتیاد به اینترنت در نوجوانان تایوانی

چکیده ترجمه

در این مطالعه استفاده افراطی نوجوانان تایوانی از اینترنت و یکی از جنبه های روانشناختی استفاده کنندگان که عبارت است از هیجان خواهی مورد بررسی قرار گرفته است و انگیزش افراد وابسته به اینترنت و افراد غیر وابسته به اینترنت از یکدیگر تفکیک شده است. هفت صد و پنجاه و سه دانش آموز بزرگسال دبیرستانی تایوانی از طریق نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و 88 نفر از آنها به عنوان استفاده کنن

من می خواهم دانلود کنم ...

منبع نوشته: وبسایت شبکه فایل

 • Taiwan High School Adolescents
 • وابستگی به اینترنت
 • ترجمه مقالات لاتین
 • نوجوانان دبیرستانی
 • ترجمه مقاله اعتیاد به اینترنت در نوجوانان تایوانی
 • وابستگان به اینترنت
 • روانشناسی
 • وابستگان به اینترنت
 • سوء استفاده از اینترنت
 • نوجوانان
 • الگوهای استفاده از اینترنت
 • ترجمه مقاله انگلیسی روانشناسی کودک
 • اعتیاد به اینترنت
 • اعتیاد اینترنتی
 • اعتیاد اینترنتی
 • هیجان خواهی
 • مقالات لاتین روانشناسی
 • Sensation Seeking And Internet Dependence
 • نوجوانان
 • سوء استفاده از اینترنت
 • دانلود رایگان مقاله لاتین روانشناسی
 • دانلود ترجمه مقالات روانشناسی
 • هیجان خواهی
 • ترجمه مقاله انگلیسی در مورد روانشناسی
 • روانشناسی
 • الگوهای استفاده از اینترنت
 • تایوان