مقاله ترجمه شده با عنوان استراتژی مناقصه ریزشبکه با در نظر گرفتن عدم قطعیت جهت شرکت در بازار برق

دانلود مقاله ترجمه شده با عنوان استراتژی مناقصه ریزشبکه با در نظر گرفتن عدم قطعیت جهت شرکت در بازار برق، به همراه اصل مقاله،

جزئیات بیشتر این محصول:

عنوان انگلیسی مقاله:

Bidding strategy of microgrid with consideration of uncertainty for participating in power market

عنوان فارسی مقاله:

استراتژی مناقصه ریزشبکه با در نظر گرفتن عدم قطعیت جهت شرکت در بازار برق

فرمت فایل ترجمه شده

من می خواهم دانلود کنم ...

منبع نوشته: وبسایت شبکه فایل

  • مقاله ترجمه شده مهندسی برق
  • مقاله ترجمه شده رشته الکترونیک
  • ترجمه مقاله الکترونیک
  • ترجمه مقاله برق
  • مقاله ترجمه شده مهندسی الکترونیک
  • مقاله ترجمه شده الکترونیک
  • مقاله ترجمه شده برق
  • مقاله ترجمه شده رشته برق