تحقیق بررسی اثر محلولپاشی عناصر نیتروژن، بُر و روی بر تشکیل میوه و خصوصیات کمی و کیفی انگور کشمشی بی دانه در قوچان

دانلود تحقیق بررسی اثر محلولپاشی عناصر نیتروژن، بُر و روی بر تشکیل میوه و خصوصیات کمی و کیفی انگور کشمشی بی دانه در قوچان

انگور یکی از مهمترین میوه­هایی است که کشت و تولید آن در کشور ما از سابقه بسیار طولانی برخوردار است. علاقه ایرانیان قدیم به مصرف فرآورده های مختلف انگور به خصوص بصورت تازه خوری، شیره و خشکبار (کشمش)، ناشی از شرایط طبیعی کشور برای پرورش مو بوده است. بنابراین کشور ایران یکی از سرزمین­ه

من می خواهم دانلود کنم ...

منبع نوشته: وبسایت شبکه فایل