جزوه زبان تخصصی (مجموعه تاریخ) رشته تاریخ

جزوه زبان تخصصی (مجموعه تاریخ) رشته تاریخ

جزوه زبان تخصصی (مجموعه تاریخ) رشته تاریخ

توضیحات محصول: جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته تاریخ ویژه کنکور سال 95 – به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

فصل اول: متون تخصصی

THE ZAND DYNASTY

THE POWER STRUGGLE IN POST – NADIR IRAN

Scarcely any of the great conquerors of history can have destroyed his life’s

work quite as completely as Nadir Shah di

من می خواهم دانلود کنم ...

منبع نوشته: وبسایت شبکه فایل