گزارش تخصصی دبیر تاریخ دبیرستان: لذت بخش کردن ساعت درس تاریخ برای دانش آموزان با روش های خلاقانه

گزارش تخصصی دبیر تاریخ دبیرستان: لذت بخش کردن ساعت درس تاریخ برای دانش آموزان با روش های خلاقانه

این فایل در 28 صفحه و به صورت وورد و قابل تغییر می باشد

از زمانی که به تدریس درس تاریخ پرداختم، متوجه عدم علاقه و توجه برخی از دانش آموزان به کلاس شده ام؛ که از درس، کتاب و معلم گریزان و بیشتر سعی دارند که خودشان بصورت مستقل و بدون اتکا به معلم درس را فرا بگیرند. این وضعیت چندان برای من و کلاس خوش آیند نبود بناب

من می خواهم دانلود کنم ...

منبع نوشته: وبسایت شبکه فایل