ترجمه مقاله بهینه سازی عدم قطعیت کمی و اتفاقی در بکارگیری واحد با تولید توان بادی

چکیده ترجمه

ما، یک چارچوب محاسبه ای برای یکپارچه و ادغام کردن یک مدل عددی جدید پیش بینی آب و هوا (NWP) در فرمول های توزیع تعهد/اقتصادی که برای عدم قطعیت توان بادی استفاده می شود را ارائه می کنیم. در ابتدا مدل NWP را با یک استراتژی کمی عدم قطعیت مبتنی بر جمع که در یک معماری محاسبه ای حافظه توزیع شده موازی پیاده سازی شده را توسعه می دهیم. در مورد مباحث محاسبه ای ناشی از پیاده سازی چارچوب

من می خواهم دانلود کنم ...

منبع نوشته: وبسایت شبکه فایل

 • معماری محاسبه ای حافظه توزیع شده
 • حلقه بسته
 • دانلود مقاله Isi مهندسی برق و الکترونیک با ترجمه فارسی
 • دانلود مقاله ترجمه شده
 • التزام و بکارگیری واحد
 • ترجمه مقاله
 • پیش بینی آب و هوا
 • برق
 • ترجمه مقاله برق الکترونیک
 • پیش بینی آب و هوا
 • برق و الکترونیک
 • حلقه بسته
 • باد
 • توزیع اقتصادی
 • Computational Framework For Uncertainty Quantification
 • دانلود مقاله آماده برق الکترونیک
 • توزیع اقتصادی
 • دانلود مقاله Ieee مهندسی برق و الکترونیک با ترجمه فارسی
 • ترجمه مقاله بهینه سازی عدم قطعیت کمی و اتفاقی در بکارگیری واحد با تولید توان بادی
 • توزیع اقتصادی
 • دانلود مقاله چارچوب محاسباتی برای تعیین مقدار عدم قطعیت و بهینه سازی تصادفی در تعهد واحد با تولید برق بادی
 • پیش بینی آب و هوا Nwp
 • دانلود مقاله Isi تولید توان برقی بادی
 • حلقه بسته
 • تولید توان بادی
 • التزام و بکارگیری واحد
 • التزام و بکارگیری واحد
 • باد