نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان داراب (واقع در استان فارس)

نقشه مدل رقومی ارتفاعی یا DEM، نوعی لایه رستری است که پیکسل های آن حاوی بعد ارتفاعی هستند. این فایل شامل نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان داراب می باشد.

نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهم ترین نقشه های پایه می باشد که برای تهیه بسیاری از نقشه ها (شیب، جهت شیب، هم بارش، هم دما، سایه روشن و…) استفاده می شود.

اندازه سلول ها: 0.00083333333, 0.00083333333

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM)

من می خواهم دانلود کنم ...

منبع نوشته: وبسایت شبکه فایل

 • نقشه DEM
 • مدل رقومی ارتفاعی رایگان
 • نقشه رایگان DEM
 • نقشه مدل رقومی ارتفاعی
 • نقشه DEM شهرستان داراب
 • مدل رقومی ارتفاعی
 • دانلود مدل رقومی ارتفاعی
 • نقشه رستری DEM
 • نقشه مدل رقومی ارتفاعی داراب
 • دانلود نقشه رقومی ارتفاعی
 • لایه مدل رقومی ارتفاعی