بررسی سودآوری استراتژی های شتاب و معکوس، با استفاده از اثر تقدم- تاخر و تحمل ریسک مقطعی

پایان نامه بررسی سودآوری استراتژی های شتاب و معکوس، با استفاده از اثر تقدم- تاخر و تحمل ریسک مقطعی، بر اساس حجم معامله در بورس اوراق بهادار تهران

دسته: حسابداری- مدیریت مالی

فرمت: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 134 صفحه

این فایل شامل پایان نامه آماده جهت دفاع در مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری و مدیریت مالی با عنوان بررسی سودآوری استراتژی های شتاب و معکوس، با استفاده از اثر تقدم- تاخ

من می خواهم دانلود کنم ...

منبع نوشته: وبسایت شبکه فایل

  • با استفاده از اثر تقدم
  • بر اساس حجم معامله در بور
  • استراتژی های شتاب و معکوس
  • کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی
  • پایان نامه آماده دفاع مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری
  • تاخر و تحمل ریسک مقطعی
  • پایان نامه آماده دفاع مقطع
  • پایان نامه بررسی سودآوری