اعتیاد

فهرست مطالب:

مقدمه

انگیزه

فرضیات

روش جمع آوری اطلاعات

تاریخچه تریاک

تعاریف و کلیات

اعتیاد و ناقل های شیمیایی مغز

مشکلات جنسی و اعتیاد

مشروبات الکل و سیگار

پیشگیری از اعتیاد

کاهش ضرر و زیان

درمان

اجتماع درمانی

نتایج و پیشنهادات

منابع و مآخذ

قسمتی از متن:

آشنایی انسان با مسایلی که باعث تباهی و نابودی او می شود، لازم و ضروری است. وظیفه هر انسان

من می خواهم دانلود کنم ...

منبع نوشته: وبسایت شبکه فایل

  • اعتیاد و ناقل های شیمیایی مغز
  • مشکلات جنسی و اعتیاد