گزارش کارآموزی در سازمان صنعت معدن و تجارت

فهرست:

مقدمه

معرفی محل کارورزی

برنامه راهبردی سازمان

سازمان صنعت معدن و تجارت استان

منشور اخلاقی سازمان صنعت معدن و تجارت

اهداف سازمان صنعت معدن و تجارت

افتخارات سازمان

سرمایه گذاری در استان ایلام

طرح آمایش

شهرک صنعتی

شرح کارورزی

نتیجه گیری

نقاط قوت و ضعف سازمان

پیشنهادات

دسته بندی: صنایع

قالب بندی: Word

تعداد صفحات: 30 صفحه

شرح مختصر: بخش صنعت

من می خواهم دانلود کنم ...

منبع نوشته: وبسایت شبکه فایل

  • سازمان صنعت معدن و تجارت
  • معرفی محل کارورزی
  • افتخارات سازمان
  • دانلود گزارش کارآموزی
  • شرح کارورزی