پاورپوینت تاریخ سال سوم دوره راهنمایی درس ششم ایران در زمان محمدشاه و ناصرالدین شاه

پادشاهی محمدشاه

لشکرکشی به هرات

فرقه سازی استعمار

ناصرالدین شاه و صدارت امیرکبیر

جدایی افغانستان از ایران

واگذاری امتیازات اقتصادی به بیگانگان

دسته بندی: پاورپوینت

پاورپوینت تاریخ سال سوم دوره راهنمایی درس ششم ایران در زمان محمدشاه و ناصرالدین شاه

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 32 اسلاید

فهرست

من می خواهم دانلود کنم ...

منبع نوشته: وبسایت شبکه فایل

  • فرقه سازی استعمار
  • جدایی افغانستان از ایران
  • پادشاهی محمدشاه
  • لشکرکشی به هرات
  • ناصرالدین شاه و صدارت امیرکبیر