معیار های عدم تقارن اطلاعاتی

صفحه: 2

تعدادی معیار برای عدم تقارن اطلاعات در نظر گرفته شده است که عبارتند از: شکاف میان قیمت خرید و فروش، حجم معاملات و نوسان قیمت سهام.

دسته بندی: اقتصاد

معیار های عدم تقارن اطلاعاتی

فرمت: word

من می خواهم دانلود کنم ...

منبع نوشته: وبسایت شبکه فایل

  • عدم تقارن اطلاعاتی