مقاله ترجمه شده با عنوان تأثیرات اقتضائی عدم قطعیت محیطی بر ارتباط بین ادغام (یکپارچگی) زنجیره تأمین

دانلود مقاله ترجمه شده با عنوان تأثیرات اقتضائی عدم قطعیت محیطی بر ارتباط بین ادغام (یکپارچگی) زنجیره تأمین و عملکرد عملیاتی، به همراه اصل مقاله،

جزئیات بیشتر این محصول:

عنوان انگلیسی مقاله:

The contingency effects of environmental uncertainty on the relationship between supply chain integration and operational performance

عنوان فارسی مقاله:

تأثیرات اقتضائی عدم قطعیت محیطی بر ار

من می خواهم دانلود کنم ...

منبع نوشته: وبسایت شبکه فایل

  • مقاله ترجمه شده مدیریت زنجیره تأمین
  • ترجمه مقاله مدیریت زنجیره تأمین
  • دانلود ترجمه مقاله زنجیره تأمین
  • مقاله ترجمه شده زنجیره تأمین
  • دانلود مقاله ترجمه شده مدیریت زنجیره تأمین
  • ترجمه مقاله زنجیره تأمین
  • دانلود مقاله ترجمه شده زنجیره تأمین