شیپ فایل شهرستان های استان اصفهان

دانلود شیپ فایل شهرستان های استان اصفهان،

شامل لایه جی آی اسی شهرستان های استان اصفهان.

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_International_1924

Datum: D_International_1924

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degree

شیپ فایل شهرستان های استان اصفهان

این فایل شامل لایه جی آی اسی شهرستان های استان اصفهان می باشد.

دسته بندی: علوم انسانی» جغرا

من می خواهم دانلود کنم ...

منبع نوشته: وبسایت شبکه فایل

  • شیپ فایل شهرستان های استان اصفهان
  • دانلود نقشه شهرستان های استان اصفهان
  • لایه جی آی اس شهرستان های استان اصفهان
  • لایه جی آی اسی شهرستان های اصفهان
  • نقشه شهرستان های استان اصفهان
  • شیپ فایل شهرستان های اصفهان