توانایی مدیریت و کیفیت سود

چکیده ترجمه

ما رابطه بین توانمندی مدیریتی و کیفیت سود را مورد بررسی قرار می دهیم.ما یافتیم که توانمندی مدیریتی با کیفیت سود رابطه مستقیمی دارد. به ویژه مدیران با توانایی های بالاتر , با تجدید ارائه های کمتر , سود بیشتر و پایداری اقلام تعهدی , اشتباهات کمتر در مطالبات سوخت شده و کیفیت بالاتر برآوردهای اقلام تعدی رابطه دارد. نتایج با فرضی که مدیران توان و اجرای اینکه بتوانند کیفیت اقلام

من می خواهم دانلود کنم ...

منبع نوشته: وبسایت شبکه فایل

 • سیستم گزارش گری مالی
 • توانایی مدیریت
 • توانمندی مدیریتی
 • مقالات لاتین کارشناسی مدیریت
 • ترجمه مقالات لاتین
 • ترجمه مقالات مدیریت
 • دانلود ترجمه مقاله
 • مقالات لاتین کارشناسی مدیریت
 • ترجمه سلیس و روان مقاله
 • مقالات رشته مدیریت
 • ترجمه مقاله توانایی مدیریت و کیفیت سود
 • Managerial Ability And Earnings Quality
 • ترجمه مقالات انگلیسی
 • Managerial Ability And Earnings Quality
 • کیفیت سود
 • بازارهای مالی
 • دانلود اصل مقاله لاتین
 • سود حسابداری
 • دانلود مقالات انگلیسی مدیریت
 • دانلود مقالات انگلیسی مدیریت
 • ترجمه مقاله توانایی مدیریت و کیفیت سود
 • ترجمه مقالات انگلیسی
 • مقالات رشته مدیریت
 • مدیریت
 • دانلود اصل مقاله لاتین
 • مقاله ترجمه شده
 • ترجمه سلیس و روان مقاله