ترجمه مقاله بودجه بندی سرمایه ای و عدم اطمینان در مورد جریان نقدی خروجی

چکیده ترجمه

بر طبق بررسی های اخیر، اکثر شرکت ها برای تصمیم گیری در ارزیابی پروژه های سرمایه ای از تنزیل جریانهای نقدی (DCF) استفاده می کنند. روش DCF به طور معمول فرض می کند که مبلغ سرمایه گذاری نقدی اولیه طرح (ICO) با اطمینان شناخته شده است. با این حال، بسیاری از جریانهای خروجی اولیه عدم اطمینان قابل توجهی دارند، به ویژه مواردی که مربوط به ساخت تاسیسات جدید هستند. این خطر نه تنها بر IC

من می خواهم دانلود کنم ...

منبع نوشته: وبسایت شبکه فایل

 • مقالات ترجمه شده رشته اقتصاد
 • ترجمه مقاله انگلیسی رشته اقتصاد
 • دانلود ترجمه رشته اقتصاد
 • ترجمه مقاله
 • مقاله شرایط عدم اطمینان و بودجه بندی سرمایه گذاری
 • بودجه
 • جریان نقدی خروجی
 • Dcf
 • شرایط عدم اطمینان
 • جریان نقدی خروجی
 • سرمایه گذاری نقدی
 • بودجه بندی سرمایه ای و جریان نقدی خروجی درشرایط عدم اطمینان
 • بودجه بندی سرمایه ای
 • دانلود مقالات لاتین اقتصاد
 • اطمینان
 • اقتصاد
 • شرایط عدم اطمینان
 • بودجه بندی سرمایه ای
 • سرمایه
 • دانلود ترجمه رشته اقتصاد
 • دانلود مقاله بودجه بندی سرمایه ای و جریان نقدی خروجی درشرایط عدم اطمینان
 • خطر Ico
 • بودجه بندی سرمایه ای
 • ترجمه مقاله انگلیسی رشته اقتصاد
 • جریان نقدی خروجی
 • مقالات Isi ترجمه شده
 • جریان نقدی خروجی درشرایط عدم اطمینان
 • مقاله Isi رشته اقتصاد از ژورنال Financial Decisions
 • مقالات ترجمه شده رشته اقتصاد
 • دانلود مقالات لاتین اقتصاد
 • دانلود مقاله Isi اقتصاد بودجه بندی سرمایه گذاری و جریان نقدینگی
 • دانلود مقاله Isi رشته اقتصاد تنزیل جریانهای نقدی Dcf
 • دانلود ترجمه مقاله Capital Budgeting And Initial Cash Outlay Ico Uncertainty
 • اقتصاد
 • بودجه بندی سرمایه ای
 • ترجمه مقالات لاتین
 • دانلود رایگان مقاله انگلیسی اقتصاد
 • دانلود رایگان مقاله انگلیسی اقتصاد